Britt Light Healing
             Healing met hart en ziel 

DE GESCHIEDENIS VAN REIKI

 

Het verhaal van het traditionele Reiki begint in de loop van de 19e eeuw, maar zelfs toen was Reiki al eeuwenoud. 

Het traditionele Reiki-verhaal begint in het midden van de 19e eeuw bij Mikao Usui, een rector magnificus van de Doshisha Universiteit in Kyoto, Japan. Toen zijn studenten hem vroegen de Reiki healingmethode uit te leggen, begon hij een zoektocht van 10 jaar om alle benodigde kennis hierover te verzamelen en de methode van genezen onder de knie te krijgen. Toen mensen van aanzien binnen de christelijke gemeenschap in Japan hem vertelden dat er over deze methode van healing niet werd gesproken en dat er niets over bekend was, zocht Usui de informatie in het boeddhisme. Boeddhistische monniken vertelden Usui dat de aloude spirituele geneeswijzen verloren waren gegaan en dat de enige manier om er kennis van te nemen bestond uit het zich verdiepen in de leerstellingen van Boeddha, het Pad naar Verlichting. Daarop reisde Usui naar de Verenigde Staten waar hij zeven jaar verbleef. Hier leerde hij Sanskrit lezen, de klassieke wetenschappelijke taal van India en Tibet en volgde er colleges in vergelijkbare godsdienstwetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Chicago.

Usui vond daar geen antwoorden op zijn zoektocht naar de methodiek van de geneeswijze en keerde terug naar Japan, hij nam zijn intrek in een Zen-boeddhistisch klooster, waar hij de teksten in de Sutra's, de boeddhistische heilige boeken, met de heelkundige formule vond, die hij in het Sanskrit kon lezen, echter dit materiaal bevatte geen informatie over de manier waarop de energie kon worden geactiveerd en ingezet. Eureka dacht hij, maar nu ga ik de proef afleggen om de onbegrijpelijk geschreven oeroude tekst leesbaar te maken. 

Die proef bestond uit drie weken meditatie, vasten en gebed op de berg Koriyama in Japan. Hij koos de plek voor zijn meditatie uit en stapelde 21 steentjes voor zich op elkaar en gooide er aan het einde van elke dag 1 weg om de tel niet kwijt te raken. In het donkerste uur voor dageraad van de laatste morgen van zijn speurtocht, zag Usui een projectief van licht op hem afkomen. Zijn eerste reactie was hard wegrennen, maar hij besloot toch te aanvraarden wat op hem af kwam als het antwoord op zijn meditatie, zelfs als dit zijn einde zou betekenen. Het licht raakte zijn 3e oog en hij verloor een tijdlang zijn bewustzijn. Toen zag hij miljoenen en nog eens miljoenen regenboogbellen en tenslotte de Reiki-symbolen. Bij elk symbool ontving hij de bijbehorende informatie die nodig was om de helende energie te activeren. Het was de eerste Reiki-inwijding, het langs de buitenzintuiglijke weg herontdekken van een klassieke methode. 

Mikao Usui daalde de Koriyama af en wist toen hoe hij kon healen zoals Boeddha dat had gedaan. Tijdens zijn afdaling beleefde hij wat verder traditioneel zou worden aangeduid als 'de vier wonderen'. Om te beginnen stootte hij zijn teen onder het lopen en ging, zonder er verder bij na te denken, zitten en hield zijn handen er op. Zijn handen werden warm en de gewonde teen was geheald. Daarna kwam hij bij een huis aan de voet van de berg en vroeg er om een volledige maaltijd, dat niet erg verstandig was na 21 dagen vasten, maar het leverde geen problemen op. Ten derde had de vrouw die de maaltijd verzorgde enorme kiespijn, die hij healde door zijn handen op de wang van de vrouw te leggen. Toen hij was teruggekeerd in het klooster, was er een monnik met een aanval van artritis, ook healde hij de monnik.

Usui gaf deze helende energie de naam Reiki, hetgeen Universele Levenskracht betekent. Een aantal jaren paste Usui de healingmethode toe in de bedelaarswijk van Kyoto. Nadien werd Mikao Usui pelgrim en introduceerde Reiki te voet door Japan, waarbij hij inspiratie en kennis aan anderen overdroeg. Hij ontmoette Chujiro Hayashi tijdens zijn tocht, een gepensioneerd marine-officier. Hayashi ontving de healingmethode van Usui en werd in 1925 Reiki-master en was toen 47 jaar oud. Hij werd Mikao Usui's opvolger. Toen Usui in 1930 overleed had hij ongeveer 18 Reiki-masters ingewijd.