Britt Light Healing
             Healing met hart en ziel 

DE HELENDE GOLVEN VAN AARTSENGEL METATRON


Healing met de golven van aartsengel Metatron, door deze helende golven te ontvangen kun je ze zien als een zeer verkwikkende meditatie om snel je energiereserves aan te vullen en je energie weer op peil te brengen. 

Aartsengel Metatron staat van alle aartsengelen het dichtste bij de Goddelijke bron, zijn energie is van een zeer hoogfrequente trilling, dat het voor ons moeilijk is om die te ervaren. Hij is dé begeleider van de alomvattende vooruitgang en geestelijke evolutie op aarde en één van zijn taken is om te fungeren als transformator, om mensen te helpen hun zogenaamde lichtgewaad aan te nemen en te integreren in hun eigen leven, wat de ascensie naar hogere dimensies mogelijk maakt. Aartsengel Metatron helpt ons om ons reine licht in ons naar buiten te laten stralen en ons lichtlichaam te herschikken. Hij assisteert ons om ons voor te bereiden om de dualiteit hier op aarde te ontstijgen. Omdat de energie op aarde momenteel aan het stijgen is en ook moeder aarde zich in dit transformatieproces bevindt, is aartsengel Metatron in onze huidige tijd teruggekomen om te helpen met ons eigen transformatieproces en alle veranderingen in het groter wordende bewustzijn. Hij is de hoeder van de zogeheten 'golven' in energie en zorgt ervoor dat geen ziel in het volle licht treedt, voordat niet ieder zielendeel is voorbereid. 

De golven van aartsengel Metatron helpen je onder meer om je trillingsenergie te verhogen, je bewustzijn te vergroten, om alle energiereserves aan te vullen, innerlijk tot rust te komen, waardoor je energetisch meer in balans komt. Met de golven die hoog resoneren wordt het natuurlijke evenwicht van de eigen energiefrequentie hersteld en komen blokkades vrij en worden opgelost. De energie in alle 7 hoofdchakra's kan weer veel beter doorstromen. Terugkerende patronen in je leven kunnen nog een keer terugkomen om deze keer in de praktijk succesvol te kunnen worden afgerond. 

Naast de 7 hoofdchakra's, zijn er meerder chakra's zoals het omegachakra, dat zich ongeveer 20 centimeter onder je stuit bevindt. Dit chakra verbindt ons met het holografisch rasterwerk van je incarnatie, dit is overigens niet verbonden met het karma. Het alfachakra bevindt zich ongeveer 20 centimeter boven de kruin en 5 centimeter voor het midden van het hoofd. Dit chakra verbindt je met je onsterfelijk lichaam, dat volledig uit licht bestaat. 

Het 8e chakra, het zielesterchakra, bevindt zich ongeveer 22 centimeter over het precieze hoofdmidden en uit dit chakra ontspringt een lichtzuil van ongeveer 10 centimeter doorsnede. Deze zuil loopt door het midden van het lichaam en de 7 hoofdchakra's naar beneden tot 20 centimeter onder de voeten waar het naar buiten treedt. Het heeft aan de binnenkant een lichtkoker. Als het alfa- en het omegachakra geopend zijn en goed functioneren is de binnenste en buitenste lichtzuil helder en doorschijnend. In meditatie zou je iets van wat 'de golven van aartsengel Metatron' worden genoemd kunnen ervaren.

Deze golven lopen als het ware door de binnenste lichtzuil en trillen of oscilleren tussen het alfa- en het omegachakra heen en weer die wederom de frequentie en de hoogte (amplitude) van de golven reguleren en zodoende het energieniveau aanpassen. Deze 'golven van aartsengel Metatron' stimuleren en ondersteunen de stroom van de Prana energie door de kleinere lichtzuil.

Tijdens de healing met de golven van aartsengel Metatron kun je je voorstellen dat je op een zonnige dag op een prachtig strand langs de vloedlijn loopt. Dan zie je hoe de golven hun energie uit de zee trekken en verzamelen, op deze manier ontvang je ook bij elke inademing de energie van aartsengel Metatron, die zich verzamelt in het alfachakra. Zoals elke golf bij aankomst op het strand breekt, zo stroomt ook de energie die je hebt mogen ontvangen bij elke uitademing vanuit het alfachakra je lichaam in. Elke cel in je lichaam zal de energie in zich opnemen, zoals het zand het water van de zee en de energie uit de golven in zich opneemt. 

Een behandeling in de golven van aartsengel Metatron kan in mijn praktijk, maar ook op afstand worden gegeven. We spreken dan weer een datum en een tijdstip af. Je hoeft zelf niet veel te doen, dan ontspannen de healing in te gaan. Alvorens de healing te starten, begin ik eerst met een korte aardingsoefening, omdat het belangrijk is goed geaard te zijn tijdens de sessie en ook na de sessie, dit kun je bijvoorbeeld doen door iets te eten.

Tijdens de healing werk ik met ook met aartsengel Sandalphon, aartsengel Michaël en andere Hemelse helpers.


Deze  healing bedraagt 33 Euro en duurt ongeveer 45 minuten.