Britt Light Healing
             Healing met hart en ziel 

TRAUMA ENERGIE

 

Bij trauma wordt door de meeste mensen vaak gedacht aan uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals geweldpleging, huiselijk geweld, natuurrampen, een heftig auto-ongeluk of langdurige periodes van stress (als kind of op een later tijdstip). In werkelijkheid krijgt iedereen te maken met situaties die in meerdere of mindere mate overweldigend kunnen zijn. De gevolgen van traumasituaties worden pas veel later zichtbaar, ze kunnen dan veel onbegrepen fysieke, emotionele of mentale klachten veroorzaken.

Ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen kunnen een traumatiserend effect hebben en een groot gedeelte van het disfunctioneren van mensen is te herleiden tot trauma. Als iemand in een traumasituatie verkeert, kiest het brein snel en onbewust uit twee mogelijke reacties. De ene reactie is de vecht-/vluchtreactie, de andere die van het bevriezen. Zodra het gevaar geweken is, is een tegenhangende impuls nodig om het lichaam weer tot rust te laten komen. Die tegenhangende impuls is bij mensen al lang geen natuurlijk proces meer en ontstaat er een verstoring die zijn sporen nalaat.

Deze sporen, genaamd trauma-energie blijven in het lichaam aanwezig. Een deel van de hersenen, neocortex genaamd, probeert de trauma-energie te interpreteren, terwijl het eigenlijk een andere taal spreekt. Verwarring alom (de neocortex is betrokken bij de hogere hersenfuncties, het denksysteem).

Er is een samenwerking tussen denken en doen, tussen het bewuste en het onbewuste. Alleen doen mensen vaak anders, ze gebruiken niet hun lichaam, maar hun denksysteem als strategie om het probleem aan te pakken. Eigenlijk zou er teruggegaan moeten worden naar lichamelijke sensaties met als doel de opgebouwde trauma-energie te ontladen.

"WILDE DIEREN HEBBEN GEEN TRAUMA"

Wilde dieren kennen geen trauma's. Dieren schudden namelijk letterlijk opgebouwde stress van zich af, ze vormen zo onbewust een natuurlijke tegenhanger. Natuurlijk kunnen dieren traumatisch zijn, maar gaan hier op een veel natuurlijke manier mee om dan mensen.

Dit is een stukje uit het boek "de tijger ontwaakt" van Peter Levine.

Hij beschrijft duidelijk hoe trauma ontstaat en hoe deze op een andere manier, een meer natuurlijke manier verholpen kan worden. Door uit het hoofd te gaan (cognitief) en meer naar het lichaam en lichaamsreacties te kijken. Trauma is geen psychologisch, maar een biologisch verschijnsel. Door de taal van ons lichaam te leren, kunnen we ons lichaam helpen genezen.