Britt Light Healing
             Healing met hart en ziel 

REIKI HEALING

 

Reiki is een eenvoudige en effectieve behandelingsmethode, waarbij met handoplegging wordt gewerkt. Het woord Reiki betekent 'Universele Levensenergie', die onder andere door menselijke aanraking wordt overgedragen. De daad van het leggen van de handen op het lichaam van een mens of dier om pijn te verzachten en weg te nemen, is al zo oud als het instinct zelf. Als men pijn voelt, dan wordt meestal als eerste een hand op de pijnlijke plek gedrukt. Een kind dat valt en de knie schaaft, wil dat de moeder haar hand op de pijnlijke plek legt of er een kusje op geeft om het beter te maken. Menselijke aanraking is het overdragen van warmte, rust, genezende kracht, zorgzaamheid en liefde. Als een hond of kat pijn heeft, zal het dier als eerste de pijnlijke plek likken en doet daarmee hetzelfde als de mens die het met de handen aanraakt. 

Bij mens en dier straalt het levende lichaam warmte en energie uit. Deze energie is de levenskracht zelf en heeft evenveel namen, als er beschavingen zijn. In India wordt het Prana genoemd, in het Hebreews Ruach, de Noord-Amerikaanse Indianen van het Iroquois-volk Orenda en in Japan tenslotte wordt deze energie aangeduid met de term Ki en daar komt de naam Reiki vandaan.

Ki is een soort elektrische energie die het lichaam in stand houdt en de staat van gezondheid bepaalt. Als Ki het levend organisme verlaat, is ook het leven verdwenen. Ki is ook de essentiële levensenergie van de aarde, de planeten, de sterren en de hemelen, en deze bronnen van energie beinvloeden de Ki van het levende lichaam. Al wat leeft bevat Ki en straalt dat uit.

Het is de biomagnetische energie van de aura. Reiki is geen godsdienst of verbonden met een godsdienst, maar deze levensenergie vormt de bron van het leven zelf en is veel ouder dan welke religieuze filosofie ook, zowel in opzet, als in werkelijkheid. Deze bron kan op verschillende manieren worden aangeduid. Sommigen noemen deze energiebron God, het Hogere Zelf, de eerste Bron, het heelal of de Godin of wat ook maar primaire schepping of levensenergie kan worden genoemd. 

De Reiki-energie wordt via de handen van de behandelaar overgedragen op de andere persoon, door beide handen op een pijnlijke plek te leggen om te healen, of door gebruik te maken van de Reiki-handposities voor het gehele lichaam. Zonder te worden gestuurd, doet de Ki-energie de rest, terwijl ze door de handen van de behandelaar stroomt. De behandelaar kan weten wat moet worden genezen, maar dat hoeft niet zo te zijn. De energie heeft een eigen intelligentie die ver boven die van de mens uitgaat en gaat daar naartoe waar het nodig is. De energie wordt ook niet uit de behandelaar getrokken, maar komt via diens handen uit de levensbron zelf. De behandelaar plaatst de handen in een serie posities die een behandeling vormen en Reiki doet de rest. De energie healt op alle niveaus van de mens, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Reiki-energie healt de totale mens. Bij de behandeling van hoofdpijn kan Reiki ook andere plaatsen en andere niveaus healen. Hoewel de handen op de pijnlijke plek, het hoofd, worden gelegd, hebben veel soorten hoofdpijn hun oorsprong in het spijsverteringssysteem. Als hoofdpijn het gevolg is van een storing in de darmfunctie, stroomt de energie, zowel naar het hoofd, als naar de darmen. Beide gebieden liggen hier op het fysieke vlak. Als de hoofdpijn veroorzaakt wordt door stress, dan zal Reiki ook op dat niveau genezen. 

Mensen en dieren zijn meer dan fysieke wezens. Wij hebben een fysiek lichaam dat zichtbaar en voelbaar kan worden waargenomen, maar we hebben meerdere lichamen. Deze niet-zichtbare, niet-fysieke lichamen bestaan ook uit niveaus van Ki-energie, die de staat van het fysieke lichaam bepalen.

Reiki is alleen maar positief en kan geen levend wezen schade berokkenen, ongeacht de conditie of status. Het kan bij iedereen worden toegepast, jong en oud. Als iemand ziek is, pijn heeft of emotioneel uit balans is, helpt Reiki. Bij gezonde mensen of dieren ontspant Reiki. Linker- en rechter hersenhelft, alle chakra's en het energieveld worden in evenwicht gebracht door de Reiki handposities. De stroom van de levenskracht Ki in het lichaam van mens en dier krijgt vrij baan en wordt erdoor vergroot.