Britt Light Healing
             Healing met hart en ziel 

DE NIEUWE AARDE


De wereld is aan het veranderen, we merken het overal om ons heen. De maatschappij met alle beperkingen, het veranderende klimaat, nieuwe technologieën die een steeds grotere rol gaan spelen, het gebruik van pesticiden in de landbouw, medicijngebruik, vaccins en noem maar op. Er is steeds minder tijd en aandacht voor de inwendige mens, een gezonde leefomgeving en voldoende natuur. Onze huidige wereld wordt gevoed door angst, tekorten, verdeeldheid en is er steeds minder plek voor liefde, geluk en menselijk contact.

Het is echt hoog tijd om de balans op een zo natuurlijk mogelijk manier te gaan herstellen. Wij mensen staan voor een enorme opgave om alle problemen in de wereld, die steeds groter lijken te worden, het hoofd te kunnen bieden.

De aarde en haar bewoners staan onder grote druk door de gevolgen van milieuvervuiling, de klimaatverandering, overmatig gebruik van fossiele brandstoffen . 

Oude beschavingen, waaronder die van de Hopi indianen, hebben veel voorspellingen gedaan o.a. in beeldtaal op stenen tabletten die sterk overeenkomen met de profetieën van Nostradamus destijds. Een aantal van deze voorspellingen is al uitgekomen, waaronder de moderne technische ontwikkelingen, maar ook veel maatschappelijke problemen waarmee we in de huidige tijd mee te maken hebben. Naast de Hopi indianen hebben ook de Maya's voorspellingen gedaan en één daarvan is de overgang naar een nieuw tijdperk. We bevinden ons nu middenin de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk of het Aquarius tijdperk.

Een tijdperk, waarin dualiteit zal verdwijnen en plaats zal maken voor eenheidsbewustzijn. De wijsheid van oude beschavingen zal dan ook weer toegankelijk voor ons zijn. Veel mensen in deze tijd worden zich steeds meer bewust dat alles met elkaar is verbonden en alles elkaar beïnvloedt. Er is een diepgaand besef aan het ontstaan dat wij voor elkaar en voor moeder aarde moeten gaan zorgen, in plaats van haar voorraden en alles wat zij te bieden heeft uit te putten. Dat is een nieuwe levensstroom die aan het ontstaan is. Gelukkig maar. De nieuwe mens die behoefte heeft om in harmonie en vol vertrouwen en meer in verbinding te leven, ook met zichzelf. Het zal ons helpen voort te bewegen en ons helpen een evolutie te doen ontstaan die zal zorgen voor echte bevrijding van ons bewustzijn. We verschuiven van donker naar licht, van verdeeldheid naar eenheid, vanuit het hoofd naar ons hart.

Uiteindelijk zal de technologie zich steeds verder blijven ontwikkelen, maar uiteindelijk ten dienste staan van de natuur, de mensen en de hele aarde. Deze verandering is al een tijd gaande, alleen is er de laatste jaren een stroomversnelling, waarin er een versnelde bewustwording plaatsvindt en mogelijk is. Wij mensen hebben nu de kans om te kiezen waarop we ons afstemmen. Stel je jezelf open voor liefde, vreugde, harmonie en blijdschap. Het opnieuw verbinden met de ware Bron,  in plaats van oude beperkende programma's steeds opnieuw af te moeten draaien die niet zorgen voor eigen ontwikkeling en groei, waardoor je niet in je eigen kracht zal komen te staan. Dit proces begint bij jezelf. Het jezelf herinneren en loskomen van oude patronen, gedrag en het verwonde ego. Het is de bedoeling dat we gaan herinneren wie we werkelijk zijn, liefde, licht en oneindig bewustzijn.

Oude ballast, beperkende programma's, oude inprentingen mogen losgelaten worden. Hierdoor staan we steeds meer in verbinding met de ware bron en maken we plaats voor ons ware licht, kracht en bewustzijn. Dit is een basis voor gelijkwaardigheid en het herverbinden met elkaar. Het is het scheppen van een hele nieuwe werkelijkheid, waarin liefde en eenheid de basis zullen vormen. 

Dit lijkt een utopie, maar het is dichterbij dan we denken. En het is hard nodig, voor onszelf en moeder aarde. De energetische verschuiving zal gaan plaatsvinden, de transitie is al in gang gezet en dat is merkbaar op alle fronten. De aarde is in beweging om zich beter af te stemmen op de kosmische verschuiving in energie, dit veroorzaakt chaos en veel onrust en angst, ook in onszelf is dit merkbaar, want wij bewegen met alle veranderingen mee. Hierdoor is het belangrijk om innerlijke rust te vinden of te herstellen en in verbinding te blijven met onszelf in plaats van ons teveel te verliezen in alle verwarring en onrust. Dit lijkt een onmogelijke opgave, die alleen is weggelegd vrijgevochten pioniers, die over bepaalde vaardigheden beschikken. Uiteindelijk zal iedereen zich vroeg of laat naar de nieuwe situatie bewegen en zich op het pad bewegen dat dan al is ontstaan. 

Alle sluiers zullen worden opgelicht totdat uiteindelijk alles is gefilterd en op een juiste manier is vormgegeven en er vernieuwing en balans is ontstaan. Een nieuw aarde-bewustzijn ontpopt zich als het ware, waarin een multidimensionaal bewustzijn opengaat, waarin de mens op vele lagen zal veranderen, voelen en beleven. Het is niet goed te bevatten wat dit zal inhouden, want liefde zal hoogtij vieren en is allesomvattend. Hieruit zal een nieuw vertrouwen worden geboren, wat vreugde, inzicht en hoop met zich mee zal brengen. 

We leven in een heftige tijd, dat veel innerlijke processen op gang kan brengen, dat een inwendig conflict of strijd kan veroorzaken, waardoor je leven uit balans dreigt te raken. In mijn praktijk wil ik je graag helpen met dit transformatie proces, dat een weg naar binnen is, om meer te gaan leven vanuit je hart, meer te gaan vertrouwen op je eigen intuïtie en steeds verder te ontwaken in jouw eigen grenzeloze bewustzijn.