Britt Light Healing
             Healing met hart en ziel 

AARTSENGELEN BESCHERMKRING


De aartsengelen beschermkring kan ik opzetten voor mens en dier, het kan ingezet worden ter ondersteuning tijdens moeilijke periodes, voor bescherming en genezing bij ziekte of voor een operatie. De beschermkring biedt bescherming van de persoon waar het om gaat of biedt hulp aan een dier dat ziek is of het moeilijk heeft.

Ik kan de beschermkring opzetten voor iemand die veel steun kan gebruiken voor en tijdens een operatie en bang is om niet wakker te worden uit een narcose, of voor mensen die langdurig of terminaal ziek zijn en bang zijn of angstig zijn. Het werkt ook heel goed bij mensen met faalangst wanneer je binnenkort examen moet doen of wanneer een belangrijk sollicitatiegesprek hebt of voor een groep mensen moet spreken. Het zal vooral als effect hebben dat je je veel beter kunt ontspannen en de juiste woorden kunt vinden en je je niet al te druk hoeft te maken omdat je gespannen bent of nerveus. Het kan je helpen bij vliegangst. Als je een verlies moet verwerken of tijdens moeilijke periodes waarin depressieve gevoelens ervaart, bijvoorbeeld rond bepaalde feestdagen kan de engelen beschermkring heel goed opgezet worden. Het biedt hulp bij een echtscheiding, zodat beide partners meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen.

Als je zelf aan bepaalde thema's in je leven moet werken, die gepaard gaan met veel emoties of wanneer helderheid nodig hebt bij vraagstukken in je leven waar je niet direct een antwoord op hebt en tegen problemen oploopt die onoplosbaar lijken te zijn, biedt de beschermkring veel steun en bieden de aartsengelen hulp om bepaalde situaties in je leven beter te doorstaan.

Ik kan de aartsengelen beschermkring opzetten, door een foto in het midden van de kring te leggen van een persoon of dier voor wie en waar het voor bedoeld is. De foto leg ik dan in het midden van de kring. Het is belangrijk om de persoon, om wie het gaat op de hoogte te stellen van de beschermkring, deze persoon hoeft niet in engelen te geloven, maar dient wel te worden ingelicht dat hij of zij hulp en steun van de aartsengelen mag verwachten.

Als voorbereiding voor het opzetten van de kring vraag ik waarvoor de betreffende persoon steun van de aartsengelen wil ontvangen en op welke dag en tijdstip. Dit is belangrijk als het bijvoorbeeld een operatie betreft, een uur voor aanvang zal ik de beschermkring dan opzetten. 

Indien je niet beschikt over een duidelijke foto of pasfoto, dan vraag ik of je om de voor- en achternaam, geboortedatum en woonplaats van de persoon, zodat de aartsengelen precies weten om wie het gaat. Bij een dier heb ik alleen een roepnaam en een foto nodig.

Nadat de beschermkring op een bepaalde dag en tijd is opgezet werkt de mooie liefdevolle energie van de aartsengelen nadien nog langer door, dit kunnen meerdere dagen tot zelfs weken zijn.


Het opzetten van een aartsengelen beschermkring voor een persoon of voor een dier bedraagt 22 euro